LTM logo`s en rechten

De Stichting LTM heeft op 14 oktober 2020, formeel toestemming verkregen om de handelsnaam “‘Limburgsche Tramweg Maatschappij “ en de daarbij behorende verschillende logo’s te mogen voeren en gebruiken. Door erfopvolging zijn deze rechten overgegaan ( na fusie LTM ) naar vervolgens Verenigd Streekvervoer Limburg, Hermes Groep en momenteel Transdev. Hoewel de logo’s en handelsnaam niet meer in gebruik zijn, beheert Transdev wel de beeldmerk rechten, recht op gebruik van handelsnaam “ Limburgsche Tramweg Maatschappij “ en de auteursrechten welke hierop nog van toepassing zijn. Na formeel verzoek vanuit ons bestuur heeft Transdev na toetsing en beraad besloten dat wij als museumorganisatie de handelsnaam LTM en bijbehorende logo’s mogen gebruiken.