Restauratieplan in de versnelling!

Het is al enige tijd geleden dat u van ons heeft vernomen. Dit houdt echter niet in dat er in de tussenliggende periode niets is gebeurd. Zoals u in eerdere publicaties heeft kunnen lezen, zijn wij als stichting op dit moment bezig met het opstellen van een restauratieplan en de bijbehorende begroting. Dit was toch moeilijker dan oorspronkelijk gedacht.

“Als bestuur hebben wij de wens dat het externe werk lokaal kan worden aanbesteed, het liefst binnen de voormalige LTM concessie. Tevens hebben wij het voornemen dat er ook wordt onderzocht naar het “milieu vriendelijker “maken van de LTM 6-137 zonder afbreuk te doen aan het historische karakter en de historische techniek van de LTM 6-137, zodat ook toekomstige generaties van deze bussen kunnen en mogen genieten”.

In de afgelopen maanden zijn talloze offertes opgevraagd, zijn er vele inspecties aan de LTM 6-137 uitgevoerd en zijn diverse liefhebbers – zowel vanuit onze stichting als leveranciers – druk bezig geweest met het zoeken naar onderdelen, zelfs tot aan het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels beginnen de eerste offertes en voorstellen binnen te komen. Deze zullen beoordeeld worden en samen gevoegd tot 1 restauratieplan en begroting. Uiteindelijke doel, een rijdende LTM 6-137 in concours staat!

Ander “probleem” was de versnellingsbak, of beter gezegd het ontbreken hiervan. Toen onze voorganger “Het Limburgs Bus Museum” de LTM 6-137 overnam, kwam deze zonder versnellingsbak. Deze is toen alsnog door het LBM aangekocht maar bleek niet de goede te zijn voor onze Bolramers:

“De LTM Bolramers verschillen technisch van de andere gebouwde Bolramers. De LTM koos destijds voor een iets zwaardere uitvoering met iets meer motorvermogen. Hierdoor verschilt de versnellingsbak ook, zowel technisch maar ook in lengte. Kort gezegd; de door de LBM aangeschafte versnellingsbak past niet op onze aandrijflijn, het scheelt slechts 2 centimeter. Zelfs de bevestigingspunten zijn anders”.

Na een zoektocht en hulp van de social media, kon onze stichting een juiste versnellingsbak overnemen van een collega museale instelling. De “verkeerde” versnellingsbak wordt overigens niet afgestoten. Beide versnellingsbakken hebben een groot aantal gemeenschappelijke onderdelen waardoor de “verkeerde”versnellingsbak zal worden gebruikt als onderdelen leverancier.

Naast de bovenstaande vorderingen zijn er ook op bestuurlijk vlak de nodige stappen gemaakt. Zo zijn een aantal gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit de politiek en toerisme sector. Hier leest u in de komende uitgave van “garagepraat” meer over.!