Restauratie project LTM 6-137, deel 1

Nadat de 6-137 was aangeschaft door het Haags Bus Museum van Maastricht Aachen Airport, bleek de bus niet in een al te beste technische staat te verkeren. Vooral het zelfdragende chassis baarde zorgen, deze was doorgezakt. voor het HBM reden om de bus niet meer te restaureren. Enkele jaren later werd de bus overgenomen ( in bruikleen ) door het Noordelijk Openbaar Vervoermuseum. Deze pakte de restauratie voortvarend op.

Met hulp van de personeelsvereniging “Den Oudsten Carrosserie “uit Woerden ( provincie Utrecht ) werd het zelfdragende chassis hersteld en opnieuw gericht. Den Oudsten was de carrosserie bouwer van de LTM 6-137 in 1966. Door een andere koers binnen het NOV kon het Limburgs Bus Museum de LTM 6-137 overnemen.

De vrijwilligers van het LBM hebben in de daaropvolgende jaren veel werk uitgevoerd aan de LTM 6-137. Zo was de “Kop” van de bus ( met haar typerende “Bolle” voorruit ) volledig weg gerot en is in eigen beheer vakkundig vervangen. Ook zijn de openstaande punten aan het chassis verder opgepakt en afgerond. Grote stappen aan, voor vele, de niet zichtbare delen.

In 2020 ging het LBM op in de nieuw gevormde Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij. Deze besloot dat er een restauratieplan moest worden opgesteld voor de LTM 6-137. In het daarop volgende jaar is hieraan veel tijd gestoken. Zo is de LTM 6-137 volledig op haar onderdelen geïnventariseerd, de ( door 3 verschillende musea`s ) uitgevoerde werkzaamheden geëvalueerd en ( technisch ) beoordeeld, openstaande werkzaamheden geordend en tot slot heel veel technische inspecties door derden in verband met het aanvragen van offertes.

Tevens is onderzocht hoe de LTM 6-137 weer haar oorspronkelijke kenteken kan terug krijgen en of de 6-137 milieu vriendelijker kan worden gemaakt zonder afbreuk te doen aan haar historische karakter.

Op dit moment ( stand eind oktober 2021 ) is het bestek ( restauratieplan en bijbehorende begroting ) in een afrondende fase waarna bij diverse fondsen subsidie aanvragen kunnen worden ingediend. Dit zal een langdurig proces worden. In de tussentijd worden er kleinere werkzaamheden ( voornamelijk aan het interieur en onderdelen ) uitgevoerd.

Via de “projecten pagina” houden wij u op de hoogte over de vorderingen van het restauratie project LTM 6-137 en eventuele toekomstige projecten.