Nieuwe website

Op zondag 14 maart heeft Stichting LTM haar nieuwe website gelanceerd. Een nieuwe provider, een nieuw begin. Dat was het voortraject om de nieuwe website op te bouwen. Onze vrijwilligers hebben de bouw en invulling op zich genomen en ondanks dat de website nog lang niet klaar is, is er al veel te lezen. Het […]

LTM logo`s en rechten

De Stichting LTM heeft op 14 oktober 2020, formeel toestemming verkregen om de handelsnaam “‘Limburgsche Tramweg Maatschappij “ en de daarbij behorende verschillende logo’s te mogen voeren en gebruiken. Door erfopvolging zijn deze rechten overgegaan ( na fusie LTM ) naar vervolgens Verenigd Streekvervoer Limburg, Hermes Groep en momenteel Transdev. Hoewel de logo’s en handelsnaam […]