De Stichting LTM

De Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij is een non-profit organisatie zonder winstoogmerk en wordt volledig gerund door vrijwilligers. De collectie van de Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij is ingeschreven in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed, tevens zijn wij lid van de Mobiele Collectie Nederland / Fehac en andere.

Alle gevoerde logo’s, beeldmerken, handelsnamen, rechten en reclame-uitingen van de Limburgsche
Tramweg Maatschappij zijn in eigendom van Transdev, en in bruikleen afgestaan aan Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij.

Het stichting bestuur bestaat uit:

Voorzitter ad-interim:Dhr J.H.G. Charliervoorzitter@stichting-ltm.nl
Secretaris/Conservator:Dhr B.A.G.C.M. Eijkenboomsecretaris@stichting-ltm.nl
Penningmeester AD-INTERIM:Dhr J.H.G. Charlierpenningmeester@stichting-ltm.nl
Algemeen lid:Dhr W.J.A. Webersinfo@stichting-ltm.nl
Algemeen lid:Dhr H.R.M. Speetjenshub.speetjens@stichting-ltm.nl

Statutionaire gegevens:

Post adres: Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij
Torenstraat 4
6471 JX Eygelshoven
info@stichting-ltm.nl
Bank gegevens:NL09 SNSB 0937 5526 23
KVK registratie:66315174
RSIN / UBO / ANBI registratie:856491147
Social media:Facebook
Online Enceclopedie:Wikipedia

De Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij is ingeschreven als lid bij de volgende instanties:

  • Stichting Mobiele Collecties Nederland -Ministerie van OCW ( MCN )
  • Nationaal Register Mobiel Erfgoed ( NRME )
  • Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs ( FEHAC )
  • Vereniging Exploitatieve Samenwerking Openbaarvervoermusea ( ESO )

Bestuursstukken worden conform de ANBI eis hier gepubliceerd.

We zijn veel dank verschuldigd aan de volgende bedrijven:

www.eggenbv.nl
www.groothandeltruckonderdelen.nl
www.janssenlandgraaf.nl
www.loven.nl
www.transdev.nl